TYÖHYVINVOINTI


TYÖHYVINVOINTI JA TYHY-TOIMINTA


Huvikummussa pidetään niin fyysistä kuin psyykkistäkin työssäjaksamista tärkeänä. Tästä syystä Huvikummussa panostetaan työhyvinvointiin monella eri tapaa. Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit sekä eri teemoin järjestetyt työhyvinvointipäivät ovat tulleet  tutuiksi. On pohdittu työn haasteita ja mietitty porukalla niihin ratkaisuja. On askarreltu toisillemme hyvien ominaisuuksien käsiä, kirjoitettu pienryhmissä runoja, kokeiltu naurujoogaa, koskenlaskua, vesijumppaa, lumikenkäilyä, huovutusta jne. Lisäksi henkilökunnalle  järjestetään pikkujoulut sekä pieniä retkiä, heidän toiveitaan huomioiden.

Työhyvinvointia on myös työntekijöiden vapaa- ja lomatoiveiden kuuleminen ja mahdollisuuksien mukaan niiden toteuttaminen.

Palautetta työntekijöiltä pyydetään vuosittain nimellä työaikamuistioiden sekä nimettömästi työhyvinvointikyselyjen muodossa.

Työyhteisömme hyvinvoinnista kertoo myös se, että Huvikummussa työntekijöiden vaihtuvuus on vähäistä. Osa työntekijöistä on ollut palveluksessamme alkuvuosista lähtien.


Työhyvinvointi
 

TYÖYHTEISÖ

Toimiva työyhteisö on työntekijälle tärkeä tuki ja voimavara. Hyvässä työyhteisössä tieto kulkee ja tämän takaamiseksi Huvikummussa koko henkilöstö osallistuu noin kolmen viikon välein järjestettävään työyhteisöpalaveriin, missä käsitellään yhteisöllisesti  työhön liittyviä asioita. Jotta työ ja työyhteisö on valmis muuttumaan, on uskallettava ottaa ongelmat ja epäkohdat esille. Toimiva muutos syntyy yhteen hiileen puhaltaen. Ei pelätä tarttua hommiin vaan tarpeen vaatiessa rytmisoittimiin, satukirjaan, imurin  varteen ja soppakauhaan tarttuu kuka tahansa henkilökunnasta tittelistä riippumatta.

Huvikummussa on oivallettu, että työyhteisö toimii kun siellä huomioidaan ja hyödynnetään jokaisen työntekijät vahvuuksia ja erikoisosaamista. Erilaisuus koetaan rikkautena ja työntekijät täydentävät toisiaan.


Työhyvinvointi


YHTEISPELILLÄ KOHTI TULEVAA

Työhyvinvointi ei synny hetkessä, sen ylläpito on pitkäjänteistä toimintaa ja sillä vaikutetaan työntekijään, työnantajaan, työyhteisöön sekä työpaikkaankin. Huvikummussa arvostetaan yhteispeliä työnantajan ja -tekijän välillä. Molempien kantaessa vastuunsa  ja pitäessä sanansa työhyvinvointia ylläpidetään, se lisääntyy ja kehittyy.

Luotetaan toisiimme, innostetaan, kannustetaan ja ennen kaikkea ollaan avoimia.


TyöhyvinvointiTyöhyvinvointi